ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Jak být v důchodu šťastný a spokojený

12 JSOU SENIOŘI V ČESKU ŠŤASTNÍ?

22.03.2010 10:59
 V únoru 2009 převzal Třetí věk od Lidových novin zajímavý článek s názvem Senioři v Česku patří mezi nejšťastnější Evropany. V úvodu bylo uvedeno:  „Kde v Evropě žije nejvíce smutných lidí nad padesát let? Překvapivě v prosluněné Itálii. A naopak: nejšťastnější jsou...
>>

11 ZACHOVEJTE SI SVOJI DŮSTOJNOST

15.03.2010 17:34
 Lidé ve vyšším věku někdy propadají pocitu méněcennosti a chovají se tak, že ztrácejí svoji důstojnost, na které si celý život zakládali. Není k tomu žádný důvod. Musíme však pro to, podobně jako u jiných věcí, něco udělat. První příznaky tohoto stavu vznikají s blížícím se...
>>

10. Staňte se příjemnou osobností.

08.03.2010 14:59
V minulém článku jsem psal o vlivu špatných vlastností na náš život. Závist a jiné negativní rysy jsou v podstatě nemoci. Vyléčit je a stát se příjemnou osobností však dokážeme sami. Dobré návody k tomu existují i v literatuře. Já např. v toto směru uznávám knihy často...
>>

9. CO TAJÍME VE SVÉM NITRU

01.03.2010 17:40
 K pocitu štěstí a spokojenosti v důchodu nestačí jen vyřešit vztahy, o kterých jsem psal v předchozích článcích. Musíme si pro to vytvořit předpoklady i ve svém nitru. Pokud v někom převládají špatné vlastnosti, které hned od probuzení vyvolávají mizernou náladu a...
>>

8. DOPŘEJTE SI OBČAS MALOU VÝSTŘEDNOST

22.02.2010 10:14
 . Vedle vážnějších problémů, které jsme dosud probírali, je si potřeba i v seniorském věku občas dopřát krátkodobá rozptýlení od všedních starostí. Nejde o výstřednosti v pravém slova smyslu, spíše jen vzhledem k našemu věku. Některé věci, které budu popisovat, jsou pro mladší...
>>

7. JAK SE VYROVNAT S NIŽŠÍM PŘÍJMEM

15.02.2010 10:27
 Vedle pozitivních věcí spojených s odchodem do důchodu, jsou také změny méně příjemné. Nejdiskutovanější z nich je podstatné snížení příjmu nepracujících seniorů. Průměrný starobní důchod v ČR je zhruba poloviční proti průměrné mzdě zaměstnance. Je to velký pokles příjmů, ale...
>>

6. Vyjasněte si vztah k okolnímu světu

09.02.2010 14:29
Pokud jsme to neudělali již dříve, je dobré si v důchodu vyjasnit i svůj vztah k širšímu okolí - k poměrům v místě bydliště, k politice v  ČR i k situaci v Evropě a ve světě. V důchodu je to ještě aktuálnější, protože máme na sledování všech událostí...
>>

5. DOBRÉ VZTAHY S PŘÍBUZNÝMI A ZNÁMÝMI

01.02.2010 15:32
Klid v důchodu ovlivňují nejen dobré podmínky v užší rodině, o čemž jsem psal minule, ale i dobré vztahy s dalšími příbuznými a známými. Zařadil jsem mezi ně i sousedy z paneláku nebo z okolních domků, se kterými se mnohdy vídáme častěji než s některými...
>>

4. DOBRÉ KONTAKTY S DĚTMI A VNOUČATY

25.01.2010 16:19
 Vedle dobrých vztahů v manželství jsou pro spokojené stáří důležité také dobré vztahy s dětmi a vnoučaty. Charakter těchto vztahů je závislý na mnoha okolnostech Velký rozdíl je např. v tom, jestli s dětmi bydlíme v jednom domě nebo městě, či jsou vzdálení třeba...
>>

3. Celý den s životním partnerem

18.01.2010 17:21
Novou situací po odchodu do důchodu je také celodenní soužití s životním partnerem. I při harmonickém vztahu manželů v době zaměstnání je to velká změna, která vyžaduje vzájemnou toleranci a pochopení pro druhého. Doma může totiž vzniknout určitý druh ponorkové nemoci, při které si, i...
>>
1 | 2 >>

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.