ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

9. CO TAJÍME VE SVÉM NITRU

01.03.2010 17:40

 K pocitu štěstí a spokojenosti v důchodu nestačí jen vyřešit vztahy, o kterých jsem psal v předchozích článcích. Musíme si pro to vytvořit předpoklady i ve svém nitru. Pokud v někom převládají špatné vlastnosti, které hned od probuzení vyvolávají mizernou náladu a hněv, těžko to u nás pocit štěstí a spokojenosti vyvolá. Špatnými vlastnostmi trpíme duševně nejen sami, ale odráží se to i v našem okolí a negativně to ovlivňuje i náš vlastní organismus.

Učitel pozitivního myšlení Dr. J. Murphy, na kterého se často odvolávám, k tomu říká: „Velký počet nemocí je způsobován závistí, nenávistí, zlou vůlí, pomstychtivostí a neláskou. Mějte pochopení a umějte odpouštět sobě i jiným.“

Z tohoto důvodu je dobré udělat si občas pořádek ve svém nitru, jakousi inventuru svých vlastností a jimi se pak zabývat. V mých školních letech bylo ještě ve škole povinné náboženství a chodili jsme i ke zpovědi. Před tím se mělo zpytovat svědomí (dnes bychom řekli meditovat) a napsat si seznam hříchů. Zkuste si to, i když nechodíte do kostela.

Seznam si napište jen pro sebe, protože sobě nemusíte nic předstírat nebo zatajovat. Je to první krok k tomu, jak se těchto vlastností zbavit nebo je alespoň zmírnit. Pomohu vám při tom historickým seznamem sedmi smrtelných hříchů. Upozorňuji však, že špatných vlastností je mnohem víc, i když .jim neříkáme smrtelné.

Prvním, kdo vytvořil seznam sedmi smrtelných hříchů, byl papež Řehoř I. okolo roku 600 n. l. Patří mezi ně:

pýcha, závist, smilstvo, hněv, obžerství, nenávist a lenost.

Obžerství a lenost působí dnes jako smrtelný hřích trochu úsměvně, ale na druhé straně bych mezi tyto špatné vlastnosti přidal sobeckost a bezohlednost, které způsobují mezi lidmi hodně zla. Zkuste si udělat svůj vlastní seznam.

Před vánočními svátky měla naše dcera nepěknou autonehodu. Relativně dopadla dobře, hlavně nikdo neutrpěl vážnější zranění. Snad z vděčnosti jsme letos poprvé zašli na Štědrý den na půlnoční mši v kostele Církve Československé bratrské.  Pan farář tam na závěr rozdával vlašské ořechy, ve kterých prý je ukryto poselství. Považovali jsme to spíše za symboliku, ale když jsme oříšky otevřeli, byly v nich skutečně stočeny papírové pásky s textem. Ten můj obsahoval úryvek z Poselství Efezským. Přesně se hodí k našemu tématu:

„Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem. …. „ Také pěkný námět k přemýšlení.

Já sám považuji za nejhorší a nejnebezpečnější lidskou vlastnost závist. Od ní je jen krůček k nenávisti a zlobě na celý svět. Někdo se závisti k určité osobě, skupině lidí nebo i ke všemu kolem nezbaví po celý život. Je to proto, že i když dosáhne sebelepšího postavení, vždycky se najde někdo další, komu lze něco závidět.

Špatnost závisti potvrzuje i níže uvedený seznam citátů od významných osobností, vybraný na internetu:.

·        Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti - Miguel de Cervantes y Saavedra.

·        Posledním stupněm závisti je nenávist - Gaius Plinius Secundus Maior.

·        Závistivý člověk chudne štěstím druhého - Quintus Flaccus Horatius.

·        Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná -  Koliere.

·        Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího - William Shakespeare.

·        Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme - Francois Duc de la Rochefoucauld.

·        Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem - Démokritos z Abdér.

(Toto téma částečně pokračuje i v příštím článku.

Příští článek: staňte se příjemnou osobností

Autor: Zdeněk Vohradník. Ilustrace: obrázek Naděje: Iveta Jandová

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.