ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

10. Staňte se příjemnou osobností.

08.03.2010 14:59

V minulém článku jsem psal o vlivu špatných vlastností na náš život. Závist a jiné negativní rysy jsou v podstatě nemoci. Vyléčit je a stát se příjemnou osobností však dokážeme sami. Dobré návody k tomu existují i v literatuře. Já např. v toto směru uznávám knihy často zmiňovaného Dr. J. Murphyho./* Ten mj. říká „Závist a chtivost představují past na cestě k bohatství. Těšte se upřímně ze štěstí a úspěchu svých bližních!.“

Papež Řehoř I., autor sedmi smrtelných hříchů,  zformuloval také sedm ctností. Zkuste např. nahradit některé špatné vlastnostmi těmito  „ctnostmi“:

víra, naděje, láska, spravedlnost, moudrost, mírnost a statečnost.

Závist nahradit moudrostí a spravedlnosti, nenávist mírností a láskou, apod.

Nechci ale teoretizovat. Sám jsem měl to štěstí, že jsem se asi již narodil nebo byl vychován bez závisti. Nikdy mi nevadily lepší výsledky spolužáků, větší plat spolupracovníků, nové auto sousedů apod.

Abych ze sebe však nedělal svatého - často v životě jsem neměl rád lidi, kteří škodili něčemu, čeho jsem si považoval. Např. jsem nesnášel šéfy, kteří, škodili firmě, ve které jsem celý pracoval život. Naštěstí je včas vyhodili. Nemám také rád některé politiky, kteří podle mého názoru škodí nebo dělají ostudu naší vlasti. Naštěstí se dnes již nejedná o doživotní funkce a brzy zmizí v propadlišti dějin.

Na závěr této části musím připomenout, že nejde jen o „smrtelné hříchy“, které nám znemožňují být šťastní a spokojení. Náš citovaný autor výstižně připomíná, že se my senioři, často cítíme staří a nespokojení také proto, že jsme

rozmrzelí, podráždění, popudliví, nedůtkliví a nevrlí.

 Ruku na srdce, kdo se občas takto neprojevuje, aniž by k tomu měl důvod. Ve skutečnosti je na nás, zda chceme být laskaví či nelaskaví, dodává J. Murphy a dále říká: „Buďte obětaví, veselí, vlídní, milí – a celý svět Vám vyjde vstříc. Neexistuje žádná lepší cesta, jak se stát příjemnou osobností.“

Být pro okolí příjemnou osobností, zejména v seniorském věku, je závislé také na našem vzhledu a vystupování. Jak se jevíme okolí nás někdy, zvláště ve špatných dnech, ani příliš nezajímá. Představte si však jak sami posuzujete známého, kterého potkáme po delší době na ulici, v supermarketu nebo jinde na veřejnosti.

S manželkou si např. říkáme „ta xy na svůj věk vypadá velice pěkně“ a nemáme na mysli jen tvář nebo postavu, ale také jak je upravená, jak se tváří a co říká. Nad někým naopak jen zavrtíme hlavou, ale ne proto, že vypadá na svých 75 let, ale proto, že je pomačkaný, zarostlý, nedá moc hygieně apod. Někdy také proto, že vede smuteční řeči nebo jen nadává na poměry.

*/Knihy Dr. J. Murphyho a další povzbudivé citáty pro seniory z knihy Moc podvědomí najdete na adrese https://vohradnik.webnode.cz/novinky/

Příští článek: ZACHOVEJTE SI SVOJI DŮSTOJNOST

Autor: Zdeněk Vohradník, obrázek Naděje: Iveta Jandová

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.