ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

6. Vyjasněte si vztah k okolnímu světu

09.02.2010 14:29

Pokud jsme to neudělali již dříve, je dobré si v důchodu vyjasnit i svůj vztah k širšímu okolí - k poměrům v místě bydliště, k politice v  ČR i k situaci v Evropě a ve světě. V důchodu je to ještě aktuálnější, protože máme na sledování všech událostí více času a přikládáme jim větší důležitost. Podobně jako v předchozích článcích nebudu ani na toto téma teoretizovat, ale uvedu některé svoje názory a zkušenosti.  

V důchodu chodíme více po městě a máme možnost sledovat i jeho okolí. Znám lidi, jejichž oči přitahují zejména rozházené odpadky, psí exkrementy, neupravená zákoutí, otlučené domy a různý nepořádek. S každým pak o tom mluví, nadávají a kazí jím to náladu. Nebylo by správné před tím zavírat oči, ale na druhé straně je pro nás přímo škodlivé, když kvůli nepořádku nevnímáme kolem sebe pěkné věci – opravené chodníky, nové fasády domů, vysekané trávníky, upravené parky atd. Zvláště když to můžeme porovnat se situací kdy se sídliště stavěla a v mnoha směrech ani nedokončila. Dnes, po takové procházce nebo projížďce i jiným městem, máme vždycky lepší náladu. Každé vylepšení nás potěší.

Nejlépe se to pozná s větším časovým odstupem. Např. při posledním lázeňské pobytu v Teplicích v Č. přímo nadchlo manželku město, které z dřívějška pamatovala jako ošklivé, neupravené, plné smogu. Současný stav nám zpříjemnil celý pobyt.    

Ani v seniorském věku nemůžeme zavírat oči před domácí politikou. Možná, že jste si všimli, že se ve svých článcích politice důsledně vyhýbám. Ani tady se nemíním zabývat různými názory konkrétních politiků nebo stran. Politici však rozhodují z velké části o tom v jakých podmínkách žijeme. Proto je potřeba i v našem věku domácí události sledovat, hodnotit a vytvořit si svůj názor. Potom můžeme na toto téma nejen kvalifikovaně hovořit se známými, ale zodpovědně přistupovat k volbám, kterých si letos užijeme. Pokud nejsme členy politické strany je to jediná možnost, kdy do toho skutečně můžeme mluvit. Neříkejte, že „můj hlas nic neovlivní“ Ovlivní, jsou nás přes dva miliony, což je čtvrtina všech voličů a mnohem větší podíl z těch, kteří k volbám přijdou.

Je užitečné se zajímat i o ostatní události v naší republice, v Evropě i ve světě. Někteří lidé si však při tom vybírají, podobně jako při procházce po městě, jen negativní věci. Rozčilují je zprávy o obohacování, rozkrádání, zpronevěrách, neštěstích, pohromách apod. Již v předchozích článcích jsem zdůrazňoval jak je to pro naše zdraví škodlivé.

Je třeba si uvědomit, že celkový pohled na svět zkreslují média. Kvůli prodejnosti a sledovanosti hledají hlavně senzace uvedeného druhu. Dobré zprávy jim do tohoto schématu nezapadají. Z předkládaných informací si však můžeme vybírat pozitivní věci. I v médiích se objevují senzace, které nás nerozčilí, ale udiví.

Celý život jsme např. slyšeli, že svět kolem naší sluneční soustavy se skládá z velkého množství galaxii. Občas to bylo doplněno zprávami o supernovách, kvasarech, pulsarech, černých dírách apod. Kosmos se nám zdál pochopitelný. Nedávno jsme se však dozvěděli, že to, co jsme považovali za známý svět je jen malá část vesmíru a že v něm převládá tzv. „černá hmota a energie“, o kterých nevíme zatím téměř vůbec nic.

Podobně jsme léta četli, že planety v naší sluneční soustavě jsou mrtvá tělesa. Nedávno se však objevily dvě převratné informace: na měsíci je voda! a v meteoritu z marsu byly objeveny známky života starého tisíce let! To je jen zlomek objevů z jedné oblasti.

Podobné překvapující zprávy nalezneme v informacích o mikrokosmu, genetice, počítačích atd. Objevují se zcela nové věci, které nenajdeme v učebnicích ani v relativně nových knihách. Proto je potřeba číst noviny, seriozní časopisy a sledovat internet. V nich si můžeme, na rozdíl od televizních a rozhlasových zpráv, vybírat jen to co nás zajímá. V důchodu se skutečně nemusíme nudit a při tom se nerozčilovat.

Na závěr neodolám a připomenu Vám další výrok Dr. J. Murphyho. „Člověk zestárne, jakmile ztratí zájem o život, přestane snít a toužit po novém poznání a nových světech. Ten jehož duch je ale stále otevřen novým myšlenkám a zájmům, kdo stále rozevírá nová a nová vrátka, aby k němu mohla proniknout záře a světlo dosud netušeného poznání o životě a o světě, ten zůstane vždy mlád a pln životní síly.“

Podívejte se někdy do knih tohoto autora. Jejich seznam naleznete je na webové adrese https://vohradnik.webnode.cz/news/pozitivni-mysleni-v-knihach-dr-j-murphyho/

Příští článek: JAK SE VYROVNAT S NIŽŠÍM PŘÍJMEM

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.