ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Vlastní vývoj výrobků - rok 1952

50 let práce u jedné firmy - část 6

 

Autor článku: Zdeněk Vohradník

Firmou o které píši, byl výrobce elektrických spotřebičů v Hlinsku. Měl postupně tři názvy: ESA, Elektro-Praga, ETA. Pracoval jsem zde v letech 1953 – 2003. V této sérii článků chci popsat, jak to zde, z mého pohledu, probíhalo.

 

Vlastní vývoj výrobků - rok 1952

Jedním z předpokladů úspěšného fungování výrobního podniku je rychlé uplatňování vědeckotechnických poznatků při vývoji nových výrobků. Toho si byl od samého počátku vědom i zakladatel firmy Esa pan Prošvic, který měl vlastní vývojové středisko v Praze a využíval ho až do roku 1948.

První pokusy

Po znárodnění poskytovala hlinecké firmě tyto služby společnost Kovotechna Praha. Když k 1. 1. 1950 vznikl samostatný národní podnik Elektro-Praga Hlinsko, používal tyto služby ve vývojové dílně a laboratoři v závodě Světlá nad Sázavou. To však byla jen provizoria. Nový podnik nemohl existovat bez vlastních vývojových kapacit. Zřejmě první samostatnou akcí vlastního vývojového střediska byla rekonstrukce převzatého hrncového vysavače V 200, z příkonu 150 W na 275 W. Krátce na to byl, ještě ve spolupráci s Kovotechnou, dokončen vývoj vysavače typ 401 Standard.

Vlastní vývoj s originální konstrukci ETA

Vlastní vývoj nových výrobků se stále více osamostatňoval. V dřevěné budově uprostřed dvora přibývalo pracovníků, takže tyto prostory přestaly brzy vyhovovat. V roce 1968 se technický úsek přestěhoval do nové budovy. Většina další produkce a. s. ETA byla již výsledkem vlastního vývoje a má originální konstrukci ETA. Pouze v některých případech spolupracovala firma se zahraničními partnery a přizpůsobovala se jejich zadání.

V devadesátých letech byl vývoj a výzkum spotřebičů centralizován v technickém úseku v Hlinsku. Celkem 120 pracovníků zajišťovalo komplexní vývoj tepelných a rotačních spotřebičů. V roce 1997 dosáhla celková výše inovačních investic 122 miliónů korun tj. 4,5 % z celkového obratu firmy.

 

Autor: Zdeněk Vohradník.

Foto: MF Dnes k článku “Vždy budu rád dělat Etě reklamu 

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.