ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Nový název: Elektro-Praga Hlinsko - rok 1949

50 let práce u jedné firmy – část 5

 

Autor článku: Zdeněk Vohradník

Firmou o které píši, byl výrobce elektrických spotřebičů v Hlinsku. Měl postupně tři názvy: ESA, Elektro-Praga, ETA. Pracoval jsem zde v letech 1953 – 2003. V této sérii článků chci popsat, jak to zde, z mého pohledu, probíhalo.

 

 

Firma ESA byla v roce 1948 znárodněna a začleněna, spolu s dalšími dvěma desítkami různých českých závodů, do velkého koncernu Elektro - Praga Praha. Po krátké době však byl tento kolos rozdělen na menší celky. Pro naši firmu bylo při tom důležité, že zřizovací listinou č. j. 12306/50 ze dne 25. 7. 1949, se stal bývalý závod ESA samostatným národním podnikem s názvem „Elektro-Praga Hlinsko, národní podnik“, (EPH). Tato organizační změna měla velký význam pro budoucí rozvoj firmy.

Na krátkou dobu, jen do r. 1951, k nám tehdy patřily i závody v městech Choceň, Karlovy Vary, Světlá nad Sázavou a Znojmo. Dlouhodobě, až do roku 2003, byl k nám v té době přičleněn i závod Milotice. Vzhledem k této dlouholeté spolupráci níže uvádím stručnou historii tohoto závodu.

Historie závodu Milotice před přičleněním do EPH

V kronice obce Milotice jsem se dočetl, že počátky této firmy se datují k roku 1888, kdy pan Arnošt Dadák založil výrobní a obchodní družstvo „Milotický hospodář“. V roce 1918 začal vyrábět zemědělské stroje a nářadí. Firmu dále rozšiřoval o výrobu nábytku až do roku 1938. V době protektorátu se muselo přejít na výrobu pro válečnou potřebu. V letech 1948 až 1950 byla znárodněná firma přičleněna k Agrostroji Prostějov, pak k podniku Sigma Hranice. V roce 1950 byla přičleněna k naší firmě. Od této doby se v Miloticích datuje počátek výroby elektrických spotřebičů.

E-TECHNIK s.r.o., Milotice nad Bečvou

Závod se dále specializoval na „tepelný program“. V době privatizace a velkých změn v průmyslu se firma roku 2003 oddělila od společnosti ETA a přejmenovala se na E-TECHNIK s.r.o., Milotice nad Bečvou, což platí dosud.

Při ukončení výroby elektrospotřebičů v Hlinsku, převzala společnost E-Technik část hlineckého výrobního programu. Podle webových stránek z r. 2015 představují zde výrobní program malých spotřebičů pro domácnost tyto výrobky: vařiče, varné konvice, kávovary, litinové plotny, vysavače, kuchyňské strojky.

Autor: Zdeněk Vohradník.

Foto: MF Dnes k článku “Vždy budu rád dělat Etě reklamu 

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.