ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

7.

50 let práce u jedné firmy – část 7

 

Autor článku: Zdeněk Vohradník

Firmou o které píši, byl výrobce elektrických spotřebičů v Hlinsku. Měl postupně tři názvy: ESA, Elektro-Praga, ETA. Pracoval jsem zde v letech 1953 – 2003. V této sérii článků chci popsat, jak to zde, z mého pohledu, probíhalo.

Zahájení výroby vysavačů - rok 1952

Jednou z nejvýznamnějších událostí v historii firmy, bylo rozhodnutí centrálních orgánů o převodu výroby elektrických vysavačů prachu do Hlinska. Stalo se to v roce 1952. Tehdy sem byly přesunuty komponenty a technické podklady ze závodu Rýnovice, kde se vysavače dosud vyráběly. Prvními vyráběnými modely byly doutníkový vysavač typ V 300 a hrncový vysavač V 200. V roce 1954 se již začal vyrábět vlastní podlahový vysavač typ 401 Standard, kterého se do roku 1967 prodalo přes 1 mil. kusů.

Vysavače prachu se staly velmi rychle nosným programem hlineckého závodu a rozhodujícím exportním artiklem. Z tohoto důvodu byla u vysavačů prováděna častá inovace. Od roku 1952 se postupně vyrábělo 67 typů „luxů“, z toho 50 podlahových a 17 ručních. Nejúspěšnějším typem vysavačů v historii byl kombinovaný model 1/3/7 400. Vyráběl se 16 let - od r. 1981 do r. 1997. Celkem se ho prodalo 2,4 mil. ks, z toho 55% na export. Z hlediska objemu výroby v Kč, je tento vysavač nejúspěšnějším výrobkem v historii firmy. Brzy následovaly ruční vysavače. Nejznámější jsou typové řady 426 a 427, které byly dodávány holandské firmě Philips.

 

Zdeněk Lukele – můj první podnikový ředitel v letech 1952 - 1962

Ve stejném roce, kdy se začaly vyrábět vysavače prachu, nastoupil i nový podnikový ředitel Zděněk Lukele. Byl to můj první ředitel z osmi podnikových ředitelů, se kterými jsem během padesáti let spolupracoval. Do Hlinska Lukele nastoupil ve věku 25 let z krajského výboru Svazu mládeže.

V EPH působil 10 roků. V roce 1962 odešel jako poradce na Kubu. Během jeho působení byly ve firmě položeny základy budoucího velkého podniku ETA a.s. Když jsem se ho později, při jednom rozhovoru ptal, kdo se nejvíce zasloužil o zavedení výroby vysavačů v Hlinsku, řekl bez rozmýšlení: Josef Leszkow. Pan Leszkow zavedl v Hlinsku nejen výrobu vysavačů, ale zastával i funkci hlavního inženýra, spolupracoval s externími organizacemi, tvořil koncepci firmy apod.

Na Elektro-Pragu Z. Lukele nezapomněl ani v pozdějších letech. Několikrát jsem se s ním setkal na různých veletrzích u nás i v zahraničí. Již jako důchodce se jednou přijel podívat přímo do hlineckého závodu. Naposledy jsem s ním mluvil telefonicky v roce 2014. ČT tehdy opakovala pořad Retro, který se týkal i elektrických spotřebičů a ve kterém jsem se také objevil. V rozhovoru mi při tom sdělil, že je mu 90 let a zajímal se o expozici elektrospotřebičů v technickém muzeu v Praze.

 

Autor: Zdeněk Vohradník.

Foto: MF Dnes k článku “Vždy budu rád dělat Etě reklamu 

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.