ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Informace od nás

Stručný rodokmen rodu Vohradníků z Havlovic

Nejstarší záznam týkající se našich předků, který jsme našli ve státním oblastním archivu Zámrsk, pochází ze dne 21.1.1674, kdy si Václav Vohradník z Kostelce vzal za ženu Marii, vdovu po Václavu Beškovcovi z Havlovic. To znamená, že rod Vohradníků, který pochází z Kostelce (dnešní Vrbatův Kostelec, okres Chrudim) žil v Havlovicích čp. 4. 335 let.

20. prosince 1676, se Václavovi Vohradníkovi a jeho manželce Marii z Havlovic narodil syn Jan. O 12 let později, 25. dubna 1688, se jim narodil další syn Jakub. Na základě těchto záznamů považujeme za naše nejstarší doložené prarodiče Václava a Marii Vohradníkovi, kteří podle zápisu v matrice žili v Havlovicích.
Další Vohradníky z Havlovic jsme našli v uvedených pramenech až v 18. století. Jsou to: Alois Vohradník *1710 a Jaroslav Vohradník *1794 bez dalších informací. Další příslušníci rodu jsou již doloženi křestními listy. Prvním předkem na statku v Havlovicích, který je uveden na křestním listu, který máme k dispozici, je Josef Vohradník *1801. Mnoho toho o něm nevíme, jen to, že měl syna, rovněž Josefa *1822, který měl ze dvou manželství 12 dětí.

Přehled údajů zjištěných z matrik narozených farností Žumberk a Vrbatův Kostelec

16.8.1671        Václav Beškovec z Havlovic si vzal za ženu Marii, dceru Václava Svobody

1672-73           Marie Beškovcová, dcera Václava Svobody, ovdověla

21.1.1674         Václav Vohradník z Kostelce si vzal za ženu Marii, vdovu po Václavu Beškovcovi z Havlovic.

3.7.1674          Václav Vohradník byl v kostele na Žumberku za kmotra Karlovi xy z Havlovic

20.12.1676      narodil se Jan Vohradník, syn Václava a Mařeny Vohradníkových z Havlovic

25.4.1688        narodil se Jakub Vohradník, syn Václava a Mařeny Vohradníkových

1710                narodil se Alois Vohradník, ostatní údaje nezjištěny

22.7.1794        narodil se Jaroslav Vohradník, ostatní údaje nezjištěny

1801                narodil se Josef Vohradník, bratr Jaroslava a otec Josefa *1822  

 

Děti Josefa Vohradníka *1822 v Havlovicích:

- z 1. manželství (křestní jméno, bydliště)

Františka (Radim),

Anna (Podskála),

František (Dubová),

Jan (Bošov),

 - z 2. manželství s Albínou, rozenou Burkoňovou z Louky:

Albína (Hrochův Týnec), bezdětná

Vincenc (úředník, Praha), měl 3 dcery Vlastu, Libuši a Marii

Jindřich (strojvůdce, Praha), měl dva syny Bohuslava, Jindřicha a dceru Marii

Vilém (řezník, Rakousko, Havlovice), bezdětný

Emanuel*24.7.1880               +22.12.1974         +22.12.1974 (sládek, Velké Popovice)

Alois * 1865 (dědic statku v Havlovicích), měl 2 dcery Marii, Vlastu a 2 syny Vincenc a Alois * 1902

/album/fotogalerie-rodu-vohradniku-z-havlovic/a04a-vohradnik-alois-1864-za-1-sv-valky-jpg/ /album/fotogalerie-rodu-vohradniku-z-havlovic/a04b-bratri-vohradnikovi-narozeni-v-havlovicich-kolem-r-1850-jpg/

 Alois Vohradní *1865 a jeho bratři z leva Jindřich, Emanuel, Vilém, Vincenc

Hledáme jmenovce narozené před rokem 1822 a potomky dále uvedených  Vohradníků narozených cca po roce 1845:

František (Dubová),

Jan (Bošov),

Vincenc (úředník, Praha), měl 3 dcery Vlastu, Libuši a Marii

Jindřich (strojvůdce, Praha), měl dva syny Bohuslava, Jindřicha a dceru Marii

Emanuel *24.7.1880               +22.12.1974         +22.12.1974 (sládek, Velké Popovice), měl 3 syny, 1 dceru. Emanuel, Josef,  Zdeněk, Božena provdaná Šimáčková, poslední bydliště Velké Popovice.

Další generace máme zmapovány