ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Jak stárnout důstojně

17.04.2012 15:39

Stručný obsah dříve publikovaných článků

 

/album/fotogalerie/obr-jak-starnout-jpg1/Podle Agentury sociologických výzkumů očekává důstojný život ve stáří jen 17 procent Čechů. Také já znám řadu lidí, kteří o důstojném stáří pochybují. Sám si to však nemyslím.

Využil jsem proto poznatků z různé literatury a svých životních zkušeností (75+) a sepsal jsem 15 rad a návodů k tomu, jak si uchovat důstojnost i ve stáří.

Tyto rady byly již formou článků zveřejněny na dvou webech, na které na závěr odkazuji. Zde uvádím jen stručný obsah původního textu. Obdobný přehled vyšel také na stránkách spřáteleného webu Klub seniorů https://new.seniorklub.cz/.

LZE vůbec STÁRNOUT DŮSTOJNĚ?

Dříve existovala přirozená úcta ke starým lidem. Dnes nám po formální stránce obecné principy lidské důstojnosti zajišťují Listina základních práv a svobod, Ústava české republiky i další zákony. Předpoklady pro svůj vlastní pocit důstojnosti si však musí vytvořit každý sám.

Nejprve je třeba se vyrovnat se svým věkem. Musíme si uvědomit, že důchodový věk neznamená konec života, ale jen začátek jeho nové etapy. V ní máme příležitost dělat to, po čem jsme toužili, když jsme se věnovali zaměstnání a starali se o rodinu.

 Tělesné funkce a reakce se s přibývajícím věkem sice zpomalují, ale duševní schopnosti lze s pomocí podvědomí stále zvyšovat. …

STÁRNĚTE NEPOZOROVANĚ

Když si vložíte do vyhledavače Google slovo „stáří“, objeví se vám 1,5 milionů odkazů. O stáří již asi bylo vše napsáno. Proto uvedu jen vlastní asociace týkající se věku.

Když mi bylo asi 15 let, pomáhal jsem o prázdninách rodičům o žních. Večer při mytí jsem zjistil, že mám na čele první vrásky. Maminka se mé informaci jen usmála. Dnes vím proč.

Když mi bylo 25 let, objevil holič na mé hlavě první šedivý vlas. Asi to na mne dost zapůsobilo, protože si to stále pamatuji. S odstupem času jsem však zjistil, že šedivé vlasy nejsou v životě ničemu na překážku.

Čas plynul dál, v zaměstnání mi dost vadilo, že jsem byl dlouho nejmladší. Až kolem padesátky se to najednou otočilo a byl jsem mezi spolupracovníky nejstarší. S tím jsem se postupně setkával stále častěji.

Dnes jsem nejstarší i mezi příbuznými, známými, občas v restauraci, ve společnosti atd. Nikdo se tomu nepodivuje, a proto jsem to přestal pozorovat. …

DŮSTOJNĚ DO DŮCHODU

Jednou z prvních situací, kdy se přímo hmatatelně setkáme s důsledky stáří, je ukončení pracovního poměru v souvislosti s dosažením důchodového věku.

Většina seniorů s tím počítá a se zaměstnavatelem se předem dohodne o způsobu a termínu ukončení práce. U některých lidí, zejména u těch, kteří ještě nechtějí z různých důvodů zůstat doma, může nastat situace, že zapomenou na svoji důstojnost. Přímo se vnucují do dalšího zaměstnání. Kvůli penězům přijmou jakoukoliv práci.

Snadnější to mají senioři, kteří brali zaměstnání jen jako zdroj příjmu a příliš k němu nepřilnuli. Znám i lidi, kterým se již v práci tak nelíbilo, že odešli při první příležitosti do předčasného starobního důchodu. Nyní dělají na vedlejší pracovní poměr to, co je baví. …

I V DŮCHODU MYSLETE NA ZADNÍ KOLEČKA

Většina lidí si během zaměstnání ušetří na důchod nějaké peníze a pořídí si i hmotný majetek. Dost mě pak udivuje, jak se někteří senioři v důchodu lehce zbavují svého jmění.

Hodně lidí se dnes dožívá věku 80 a více let. Důchod je tedy poměrně dlouhé období, během kterého vzniká i u seniorů potřeba investovat. Např. doslouží některý velký spotřebič a je ho potřeba obnovit; kvůli menší pohyblivosti je třeba v koupelně upravit vstup do sprchy; zatepluje se dům, ve kterém bydlíme a to něco stojí, atd. Na to obvykle důchod nestačí. Proto je potřeba si i do pozdního stáří udržet finanční rezervu z doby, kdy jsme vydělávali.

Nelze ani zapomínat na to, že jednou bude třeba nutné se přestěhovat do domova důchodců nebo jiného zařízení pro přestárlé. Ani za této situace nelze vždy spoléhat na pomoc státu nebo dětí. Děti také stárnou a mají stále větší výdaje se svými dětmi. Proto je každá finanční rezerva dobrá. …

DBEJTE O SEBE I V POZDNÍM VĚKU

Někteří lidé po ukončení zaměstnání přestávají o sebe dbát. Jako by si řekli „na mně již nezáleží“ a čím dál tím víc si povolují. To na důstojnosti nepřidá. Upozorním jen na některé časté problémy.

Všimněte si, že někteří senioři chodí sehnuti, jako by stále něco hledali. Nejde většinou o nemoc páteře, ale o stav mysli. Jako by se báli dívat lidem do očí. Mám pro to jednu radu – dívejte se do oken v první poschodí. Rázem si narovnáte shrbená záda a rozjasní se vám i myšlenky. Zjistíte, že vás nikdo nesleduje, naopak někdo se na vás občas usměje, pozdraví, prohodí pár slov.

Vztyčení hlavy se projeví i na vaší chůzi. Přestanete šoupat nohama a prodlouží se vám krok. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, neoddalujte chození s hůlkou. Módní i praktické jsou hole skládací, francouzské, trekingové, apod. Záhy zjistíte, že to není nic ponižujícího, ale velká úleva při chůzi, zvláště na špatném terénu a v zimě. …

UDRŽUJTE SI DUŠEVNÍ SVĚŽEST

Jedna moje teta se dožila 99 let. Do pozdního věku fyzicky pracovala a až do konce života byla i duševně čilá. Četla bez brýlí a sledovala televizi.

Když jsem si shromažďoval podklady pro tento článek, zjistil jsem, že teta, aniž by to věděla, v podstatě dodržovala základní podmínky, které vědci pro duševní svěžest v seniorském věku doporučují: Jsou to:

 • neustále zaměstnávat mozek,
 • mít pozitivní vztah k životu
 • být pohybově aktivní a
 • dodávat tělu potravu se všemi důležitými prvky. …

POZITIVNÍ VZTAH K ŽIVOTU

Jednou z důležitých podmínek důstojného stárnutí je duševní svěžest. Posledně jsme si řekli, že jí lze dosáhnout neustálým zaměstnáváním mozku. Další rada zní: Mějte pozitivní vztah k životu

Objevujte pěkné věci. Znám lidi, jejichž oči přitahují rozházené odpadky, psí exkrementy, neupravená zákoutí, otlučené domy a různý nepořádek. S každým pak o tom mluví, nadávají a kazí jím to náladu.

Nebylo by správné před tím zavírat oči, ale na druhé straně je pro nás přímo škodlivé, když kvůli nepořádku nevnímáme kolem sebe věci pěkné - opravené chodníky, nové fasády domů, vysekané trávníky, upravené parky atd. Tento přístup lze aplikovat do všech oblastí života. …

POHYB JE ŽIVOT

K udržení duševní aktivity je potřeba nejen zaměstnávat mozek a mít pozitivní vztah k životu, ale také být pohybově aktivní. Podpořil bych to výrokem Dr. Miroslava Tyrše: „Ve zdravém těle, zdravý duch".

V našem věku již tolik nezáleží na tom, jaké máme svaly nebo kolik kilometrů ujedeme na kole, ale na tom, abychom se pohybovali pravidelně. Fyzická kondice ovlivňuje i funkčnost a výkonnost našeho mozku a přispívá k duševní svěžesti seniora do pozdního věku. …

PESTRÁ STRAVA – ZÁKLAD ZDRAVÍ

Jistě jste již mnohokrát četli různé rady o tom, jaké množství jednotlivých živin potřebujeme k udržení zdraví, jaké prvky máme konzumovat, kolik si můžeme dovolit kalorií, jak to vše upravovat, aby naše strava byla co nejzdravější atd. Při tom by ještě bylo potřeba brát v úvahu věk stravovaného, zaměstnání atd. Abychom to všechno mohli respektovat, potřebovali bychom k tomu dobře vybavenou laboratoř. Ve skutečnosti stačí dbát na univerzální pravidlo: Pestrá strava – základ zdraví. …

NEŠKOĎTE SVÉMU ZDRAVÍ

K důstojnému stárnutí přispívá velkou měrou zdraví. Návodů jak o něj pečovat najdeme všude velké množství. Proto přicházím s obráceným pohledem – jak svému zdraví neškodit. Uvedu několik hlavních příkladů:

 • Škodlivost kouření je zbytečné komentovat.
 • Alkohol v malém množství neškodí, ale ….
 • Nedostatek pohybu na čerstvém vzduchu
 • Jednostranná strava
 • Obezita
 • Spěch

POMÁHEJTE SVÉ PAMĚTI

Podle odborníků přibližně každý pátý senior trpí lehkým stupněm zapomínání. Tato porucha, pokud nejde o nemoc, však prý neovlivňuje nijak výrazně normální fungování člověka. Podle Honoré de Balzaka to má i své výhody. Řekl: „Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.“

O zapomnětlivosti seniorů koluje i mnoho historek. Z vlastní zkušenosti vím, že se těmito historkami výtečně baví i postižení. Pověstné jsou návraty domů, když si hned na schodech nebo před domem vzpomeneme, co jsme zapomněli.

Protože s přibývajícím věkem se to nelepší, je si třeba vytvářet vlastní pomůcky. Já např. používám pravidlo SEDM. To znamená sedm věcí, které musím mít, než vyjedu s autem. …

S POČÍTAČEM STÁRNEME DŮSTOJNĚJI

O Vánocích roku 2010 dostal náš příbuzný počítač. Bylo mu 70. Pro něho i další seniory-začátečníky zrekapituluji výhody komputerů pro lidi, kteří je nepoužívají při svém zaměstnání.

Pět předností počítačů pro penzisty

 • Počítače posilují naše sebevědomí a sebedůvěru
 • Odstraňují pocit osamocení
 • Dávají nám nové možnosti duševního rozvoje
 • Přinášejí další podněty k seberealizaci a tvůrčí práci
 • Začít můžeme v jakémkoliv věku

DOPŘEJTE SI OBČAS MALOU VÝSTŘEDNOST 3

Vedle řešení vážnějších otázek, o kterých jsem dosud psal, je si potřeba i v seniorském věku občas dopřát krátkodobé rozptýlení od všedních starostí. Nejde o výstřednosti v pravém slova smyslu. Spíše se jen jedná o neobvyklosti vzhledem k našemu věku. Některé z popisovaných věci jsou totiž pro mladší generaci dosti běžnou záležitostí, ale ve věku 70+ již vyžadují i trochu odvahy. Letos jsem do našich „výstředností“ vybral tyto akce:

 • Návštěva třírozměrného kina
 • Registrace do sítě pro mladé Facebooku
 • Účast ve hře Lidových novin: „Na 3 měsíce milionářem“

 

Celé články naleznete na těchto adresách:

https://vohradnik.webnode.cz/nase-rady/

https://www.tretivek.cz/?s=Jak+st%C3%A1rnout+d%C5%AFstojn%C4%9B

 

Autor: Zdeněk Vohradník

vohradnik@hlinecko.cz,

www.vohradnik.webnode.cz

Foto: J. Vohradníková

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.