ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

ZAHRÁDKA JE VÍCEGENERAČNÍ PRODUKT

03.01.2015 15:00

20 spokojených let v důchodovém věku 4

V důchodu se nám podstatně zvýšil rozsah volného čas. Nejvíce jsme ho využili k rozšíření pobytu na chatě a zahrádkaření. Zahrádkaření nám poskytuje řadu věcí potřebných pro zdravý život. Od pohybu na čerstvém vzduchu až po pestrou stravu. A tak si to užíváme.

Na zahradě se přizpůsobujeme přírodě

Abychom se na chatě nerozptylovali něčím jiným, nemáme zde počítač ani internet v telefonu. Pěstování ovoce a zeleniny má svoje termíny, kterým se musíme přizpůsobit a ne naopak. Na co nemáme čas, to si můžeme koupit v obchodě. Ale neudržovaný trávník nebo neošetřené květinové záhony se poznají již po týdnu.

Hledáme to pozitivní

Na rozdíl od jiných činností a koníčků nemusí být výsledek naší práce na zahradě adekvátní vynaložené námaze. Často, mnohem více než naše píle a znalosti, působí počasí. Např. letos na jaře nám pomrzla sadba a na podzim nás naopak překvapila nadúroda švestek. Přes tyto výkyvy každý rok nalezneme něco, z čeho se můžeme radovat. A to je na tom krásné.

Zahrada je vícegenerační produkt

Zahrada není často výsledkem práce jen jedné generace. Např. naše zahrádka je menší částí původně velkého sadu, který patřil k zemědělské usedlosti rodičů. Z té doby zde zůstalo ještě několik starých jabloní. Další jsme vysázeli s manželkou. Letos, když jsme předali chatu rodině dcery, vybírala nové stromky již třetí generace. A pomáhala i vnučka z generace čtvrté.

Články o zahrádkaření v minulých seriálech

Zahrádka je vděčné téma i pro psaní článků. Proto jsem se jí věnoval i v dřívějších seriálech. Nechci se opakovat a tak uvádím jen jejich název a internetovou adresu:

11. Zahrádkaření přináší spoustu drobných radostí

https://vohradnik.webnode.cz/news/a12-dobry-zahradkar-je-i-vyzkumnik-a-zlepsovatel/

12. Dobrý zahrádkář je i výzkumník a zlepšovatel

https://vohradnik.webnode.cz/news/a11-zahradkareni-prinasi-spoustu-drobnych-radosti/

Tyto články si lidé na portálu Třetí věk otvírají i po pěti letech. Celkem je vidělo přes 1500 lidí. Viz.

https://www.tretivek.cz/200903/jak-clovek-zustane-v-duchu-stale-mlady-1-3/

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.