ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

ROZMAZLUJÍ PRARODIČE VNOUČATA?

10.03.2013 17:23

Jak vycházet s mladší generací 7

Širší rodiny – prarodiče, rodiče a vnoučata – již zpravidla nežijí pod jednou střechou. Přesto jsou jejich vzájemné vztahy stále silné.

Časté návštěvy nebo alespoň neustále udržování kontaktů, klasickým nebo moderním způsobem, přetrvávají. To však neznamená, že mezi nimi občas nedochází, tak jako dříve, k různým konfliktům. Jejich předmětem jsou nejčastěji různé názory na výchovu a život nejmladší generace.
Pomáháme při výchově vnoučat
Protože náš web je určen zejména seniorům, soustředím se jen na účast prarodičů v těchto sporech. Čeho se ve vztahu k dětem a k vnoučatům nejčastěji dopouštíme:
• Někdy příliš autoritářsky mluvíme dětem do života a do výchovy vnoučat. Je třeba si při tom vždycky připomenout, jak jsme to neradi viděli u našich rodičů nebo prarodičů.
• Občas nerespektujeme výchovné zásady rodičů a vnoučata trochu rozmazlujeme. Samozřejmě vím, jak se těžko hledá hranice mezi láskou a benevolencí, ale všechno se musí dělat s mírou.
• Prarodičovské páry z jedné nebo druhé strany si někdy vědomě nebo i nevědomě vzájemně konkurují. Nezdravě se předhánějí v tom, kdo bude u vnoučat oblíbenější. Taktikou bývají někdy nevhodně drahé dárky nebo výstřednosti. Nejlepší je když se prarodičovské páry spřátelí, jako se to podařilo nám, a navzájem se domluví.

I dědeček a babička budou potřebovat pomoc
To vše se samozřejmě týká jen doby, ve které jsou prarodiče osobně soběstační. Jakmile zestárnou natolik, že se stanou závislí na dětech, nastupují nová pravidla soužití a pomoci. To však již přesahuje rámec tohoto článku a ani bych si netroufl dávat nějaké rady. Je to velmi individuální. Obecně lze zdůraznit jen vzájemnou lásku a pochopení.
Příští článek se jmenuje: PĚT NÁMĚTŮ JAK VYCHÁZET SE VŠEMI LIDMI
Předchozí články autora naleznete na https://vohradnik.webnode.cz/nase-rady2/jak-vychazet-s-mladsi-generaci/

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.