ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

POVZBUDÍVÉ CITÁTY OD J. MURPHYHO

01.06.2012 16:40

Citáty pro seniory 12

 Do série článků „Citáty pro seniory“ jsem dosud vybíral citáty různých autorů o konkrétních lidských vlastnostech a činnostech, které souvisejí s probíranými tématy. V tomto článku jsem udělal výjimku. Jde o citáty od jednoho autora a dokonce z jedné kapitoly jeho jedné knihy.
Kniha se jmenuje Moc podvědomí a napsal ji Dr. J. Murphy. Ten je považován za učitele pozitivního myšlení. Kapitola, ze které jsem vybral níže uvedené citáty, se nazývá „Jak člověk zůstane v duchu stále mladý“. Některé úryvky z ní jsem již používal v jiných článcích. Myslím si však, že neuškodí zveřejnit je všechny pohromadě.

 

Názory na důchod

• Nikdy nepřipusťte, aby váš duch odešel „do důchodu“.
• Co by mohlo být více deprimující než slova: „Co si mám se sebou jako důchodce počít?“ Kdo vysloví něco takového, vlastně už v duchu vyhlásí bankrot.
• Odchod do důchodu je začátek nového dobrodružství.


Mínění o stáří

• Vyžeňte z hlavy jednou provždy myšlenku, že je-li člověku x let znamená to konec.
• Nepoužívejte zdůvodnění: „Jsem moc starý, se mnou je konec.“
• Mnozí lidé jsou staří už ve třiceti, zatím co jiní jsou v osmdesáti ještě mladí. Duch určuje stav těla, a to úplně stejně jako fantazie architekta, návrháře nebo sochaře dává tvar hmotě.
• Mládí a stáří jsou relativní pojmy a nelze je prokázat tělesnou zdatností, ale způsobem myšlení.
• Člověk zestárne, jakmile ztratí zájem o život, přestane snít a toužit po novém poznání a nových světech.

 

Nové možnosti seniorského věku

• I sebe vyšší věk může být počátkem nádherného, plodného, aktivního a velmi tvůrčího životního období, které zastíní všechny předchozí životní etapy. Věřte a zaměřte své myšlenky na to, že také vy zažijete takové požehnané stáří,
• Nikdy nepřestávejte pracovat. Za takových okolností by na sebe stárnutí a smrt opravdu už nenechaly dlouho čekat.
• Kdo setrvá v myšlenkách u krásného, ušlechtilého a dobrého, zůstává stále mlád, i když už oslavil své narozeniny mnohokrát.
• Ten, jehož duch je ale stále otevřen novým myšlenkám a zájmům, kdo stále rozevírá nová a nová vrátka, aby k němu mohla proniknout záře a světlo dosud netušeného poznání o životě a o světě, ten zůstane vždy mlád a pln životní síly.
• Buďte stále přístupni novým myšlenkám a nápadům.
• Tělesné funkce a reakce se s přibývajícím věkem zpomalují. Duševní schopnosti lze však s pomocí podvědomí stále zvyšovat.
• Zabývejte se novými obory, rozšiřujte si svůj obzor. Právě teď máte příležitost dělat to, po čem jste toužili, když vám zaměstnání nedopřávalo dost času.

 

Příští článek se jmenuje: NEJKRATŠÍ ČESKÁ PŘÍSLOVÍ
Autor: Zdeněk Vohradník. Citáty z knihy Moc podvědomí, Foto: internet
 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.