ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

POŘIĎTE SI VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY II. část

02.03.2014 16:38

Internet usnadňuje stárnutí 12.

V I. části článku jsem psal o tom, jak si lze snadno pořídit vlastní webové stránky. Dnes si povíme jak na nich dále pracovat.

Tvorba webových stránek není jednorázovou záležitostí

Vlastní webové stránky zakládáme obvykle pro jedno určité téma. To se postupně rozšiřuje do šířky i do hloubky. Nebudu to však popisovat obecně a použiji jako příklad mé osobní stránky. Ve vlastní praxi však musí každý postupovat podle svých záměrů, možností a představ.

Můj postup

Webové stránky jsem si založil v roce 2008 a měly sloužit k umístění článků pro seniory, které jsem psal do portálu Třetí věk. Dnes mám tyto texty soustředěny v jedné ze šesti rubrik našeho webu s názvem NAŠE RADY. Tato rubrika již obsahuje sedm seriálů a každý má kolem deseti článků.

Nejsem profesionál a tak napíši za rok kolem deseti článků. Ty se do webu uloží velice rychle a pak by nebylo co dělat. Proto jsem se rozhodl, že rozšířím obsah stránek i o další činnosti. Postupně jsem tam vložil výsledky dvou dřívějších aktivit:

·       hledání jmenovců - příjmení Vohradník, Vohradníková

·       pátrání v rodokmenu našeho rodu Vohradníků z Havlovic

Dnes jsou obě tyto aktivity zařazeny v rubrice NÁŠ ROD.

Původní hlavní téma našich webových stránek – Rady pro seniory - se postupně také rozrostlo do několika částí. Vedle původní rubriky NAŠE RADY to jsou:

-        RADY MOUDRÝCH - zde uvádím výňatky z myšlenek významných osobností, které jsou určené zejména seniorům

-        CITÁTY – velký zájem o citáty z děl různých velikánů, mě přivedl k tomu, že jsem z nich vytřídil krátké citáty vhodné pro seniory

-        ZAJÍMAVOSTI – v této nejnovější rubrice soustřeďuji novinky z různých oborů, které se bezprostředně netýkají seniorů, ale mohly by je zaujmout, tak jako mě.

Takže, za pět let se můj web rozrostl na pět různých témat s řadou podskupin.

Odměna za práci na webu

Jak jsem již uvedl v I. části článku - vlastní webové stránky sice neusnadní život ve stáří úsporou nějaké konkrétní práce, ale výrazně zmírní pocit osamocení a přinesou uspokojení z toho, že jsme to dokázali. Dalšími odměnami jsou:

·       Brzo nás potěší rostoucí počet návštěvníků, Na naše stránky přišlo v prvním roce 3500 návštěv, z toho v lednu dokonce jen 42. Po pěti letech v, roce 2013, jsme již zaznamenali 47 tisíc návštěv.

·       Rostoucí počet návštěv potvrzuje, že zvolené téma není jen osobní záležitostí autora, ale že zajímá i jiné účastníky webu. Je to však jen o anonymní účast. Více potěší, když najdete u svého článku komentář někoho konkrétního. S tím jsem se setkával, zejména u článků na portálu Třetí věk.

·       Na zmíněném portálu vedou statistiku návštěv i podle jednotlivých článků po dobu několika let. To je velmi adresné hodnocení zájmu o konkrétní problém. Z tohoto přehledu jsem např. zjistil, že články z našeho prvního seriálu „Jak člověk zůstane v duchu stále mladý“ se čtou, na rozdíl od novin a časopisů, ještě pět let po zveřejnění.

·       Překvapen jsem byl také zjištěním, že se mé vnučky chlubí kamarádkám, že jejich děda má vlastní webové stránky. Některé z nich mě dokonce pozvali za přítele na Facebook.

·       Každému autorovi webu bych přál, aby dostal občas přímo osobní hodnocení své práce od návštěvníka stránek. Mně přišel v listopadu 2013následující mail:

Dobrý den, dnes jsem náhodou narazil na Vaše stránky. Jste výborný. Díky za vše co děláte. Patřím sice ke generaci o něco mladší, ale odkaz na Vaše stránky jsem s nadšením poslal svým rodičům (ročník 48).

 

Tímto článkem jsem ukončil sérii textů na téma „Internet usnadňuje stárnutí“. Děkuji za velký zájem na portálu Třetí věk i na mém webu. Přeji Vám hodně příjemných chvil na světové síti i na Vašich vlastních webových stránkách.

Autor: Zdeněk Vohradník. 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.