ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

PĚT NÁMĚTŮ JAK VYCHÁZET SE VŠEMI LIDMI

26.03.2013 15:18

Jak vycházet s mladší generací 8

Dobře bychom měli vycházet nejen s mladší generací širší rodiny, ale i se všemi lidmi v našem okolí, bez ohledu na věk.

Jde o naše známé, sousedy, prodavačky, úředníky, zkrátka všechny lidi, se kterými přicházíme do styku. Pro udržování dobrých vztahů v tomto rozsahu platí některé obecněji platné zásady, které se však týkají také našich příbuzných.
Z řady námětů jsem vybral pět nejjednodušších, které může uplatňovat každý:


USMÍVAT SE, CHVÁLIT, ZDRAVIT, NASLOUCHAT A SLUŠNĚ SE CHOVAT.


1. Usmívejte se. Když se na druhé usmíváte, říkáte tím, že je rádi vidíte.
2. Nebojte se chválit. Nic nezahřeje u srdce více jako pochvala.
3. Nezapomínejte na pozdrav. A připojte k tomu i jméno. Pro každého je jeho jméno to nejdůležitější slovo a každý člověk je potěšen, že si ho lidé pamatují.
4. Každý většinou nejraději mluví sám o sobě. Buďte dobrými posluchači, ptejte se na to, na co bude druhý rád odpovídat.
5. Osvojte si tři zásady slušného chování:

SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT.

Slušnost může být člověku dána, ale zdvořilosti je nutné se naučit. Slovo takt znamená, že umíme předem vycítit, jak se co koho dotkne. Nic to nestojí – zkuste to.


Na závěr seriálu
Nové téma pro seniory „Jak vycházet s mladší generací“ jsem rozdělil do osmi článků, které vycházely na portálu Třetí věk skoro dva měsíce. Během té doby je otevřelo kolem tisíce čtenářů. Společná ilustrační fotografie, na které starší muž podává mladé dívce přes plot jehňátko, symbolizuje dobrý vztah generací i přes kladené překážky.
Je to již můj sedmý seriál určený pro čtenáře ve „třetím věku“ kam patřím i já. Na našich webových stránkách jsme tak společně zestárli o šest let. Není to mnoho, ale v našem věku je to mnohem víc než v mladším období života. Děkuji Vám za přízeň a těším se opět někdy na shledanou na stránkách portálu Třetí věk.

Předchozí články autora naleznete na https://vohradnik.webnode.cz/nase-rady2/jak-vychazet-s-mladsi-generaci/
 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.