ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

NOVÉ VZTAHY V POKROČILÉM VĚKU

04.03.2015 15:51

20 spokojených let v důchodovém věku 10

Končí série článků o spokojenosti v důchodovém věku. Aniž bych to příliš zdůrazňoval, vycházel jsem při tom z podmínek  naší úplné seniorské rodiny. Za jiné situace bych asi nemohl mluvit o dvaceti spokojených letech.

Svět kolem nás se neustále mění

Před realitou však nelze zavírat oči. Např. do našeho paneláku, který má 24 bytů, jsme se nastěhovali před 40 lety. Tehdy šlo převážně o mladé rodiny s dětmi. Dnes jsme poslední úplná rodina z původního stavu. Nebo jiný příklad. Mnoho let se scházíme se spolužáky z bývalé střední ekonomické školy. Postupně nás ubývá. Loni jsme zůstali již jen tři „kluci“ z původních dvaceti. Děvčata jsou na tom lépe, ale je jich také jen polovina. Během přípravy tohoto článku jsem byl na dalším pohřbu. A takových příkladů je více.

Nový charakter vztahů v rodině

Přes tato svědectví o naší smrtelnosti se však stále shodujeme s vrstevníky na tom, že základem spokojenosti, i v pozdním věku, jsou dobré vztahy s naším okolím. Vedle manželství jsou pro spokojené stáří důležité zejména dobré vztahy s dětmi a vnoučaty.

V poslední době však pozorujeme, že i povaha těchto spojitostí se mění. Zatímco doposud směřovala naše pomoc a podpora směrem k potomkům, teď již to tak jednoznačné není. Rodiny našich dětí pomáhají čím dál více nám. Zejména v domácnosti a přepravě. Těžší práce na chatě si již z velké části přebrali dříve.

Nastupují vnoučata

Vnoučata se začínají uplatňovat v zaměstnání. Přes svůj věk se však příliš nezajímají o manželství. Raději sbírají pracovní zkušenosti v zahraničí. Takže pravnoučat se hned tak nedočkáme.

Kvůli vnoučatům se již přes 20 let scházíme v rodině dcery i s rodiči jejího manžela. Společně trávíme Štědrý večer, oslavy různých svátků a narozenin apod. I zde pozorujeme, jak se vnučky stále více prosazují v různých debatách. Pokud jde o cestování, tak je již naše generace spíše v roli posluchačů. My jsme objevovali Evropu, oni celý svět.

V životě jsme měli obrovské štěstí…

Velice příjemně jsme byli překvapení, když dospělý vnuk a tři vnučky přijeli, i se svými partnery, na naši rodinnou oslavu tří kulatých výročí – 75 a 80 let + smaragdová svatba. Hlinecké vnučky nás navíc potěšily vtipným dárkem. Shromáždily a uspořádaly na CD disk, pro mne a manželku, stovky společných fotografií z celého našeho života - od raného mládí po současnost. Žertovným textem pak komentovaly jednotlivé etapy. Na závěr nás dojaly konstatováním: „Oba měli v životě obrovské štěstí. Celý život je obklopovala milující rodina“.

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.