ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Nechal jsem si otestovat paměť

11.02.2013 11:18

Je mi 78 let a mám problémy s pamětí úměrně věku. To nyní mohu prohlašovat, protože jsem se zúčastnil výzkumu paměti ve Vinohradské nemocnici v Praze.
Před tím jsem si s tím nebyl jistý. Potíže s vybavováním jmen, zapomínání na běžné úkony, jako je zhasnutí světla nebo zavírání zásuvek, hledání mobilu nebo klíčů apod. se s přibývajícím věkem stupňují. Každého napadne, zda se již nejedná o příznaky Alzheimerovy nemoci.
Proto jsem uvítal výzvu Vinohradské nemocnice k otestování paměti, která má vést ke včasné diagnostice této zákeřné choroby. Po absolvování testů jsem se rozhodl, že na našem webu udělám pro zájemce „osvětu“. Zejména bych chtěl zdůraznit, že nejde o nic náročného a že paní asistentka, která testování provádí, umí se seniory jednat a má pro ně pochopení.
Níže uvádím podrobné informace Fakultní nemocnice.

 

Nábor zdravých seniorů do výzkumu paměti
Máte známého nad 65 let nebo je Vám nad 65 let? Máme zajímavou nabídku, a to prověření paměti a podobných funkcí ZDARMA přímo v naší FN Královské Vinohrady na pavilónu K1. Jejich orientační zjišťování zabere přibližně 1 hodinu. Vybraným osobám nabídneme druhé vyšetření podrobnějšími neuropsychologickými metodami během 1,5 hodiny za odměnu 500 Kč!
Pro zařazení do výzkumu je nezbytné splnit následující VSTUPNÍ KRITÉRIA:
• věk nad 65 let (hlavně se základním vzděláním, co nejstarší, muži, ale vítáme kohokoli, i mimopražské)
• mateřský jazyk čeština
• žádné neurologické obtíže (bez epilepsie, bezvědomí, vážného poškození mozku)
• psychické zdraví (bez deprese, bez závislosti na alkoholu nebo drogách)
Zapojením do výzkumu se vytvoří ČESKÉ NORMY těchto funkcí, které zoufale chybí. Pomůžete tak řadě pacientů poznat včas a správně jejich poruchy paměti. Jedná se o grantový projekt IGA MZ „Krátké psychometrické metody ke včasné diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské populace“, který se také řeší ve FNKV. Je možné do něj vstoupit kdykoli až do roku 2014.
Těšíme se na Vás nebo Vaše známé. Stojíme o každého, kdo splňuje vstupní kritéria. Omlouváme se, ale nebereme osoby s poruchou paměti nebo s pochybnostmi o své paměti. Jim doporučujeme jiný projekt – Dny paměti. My potřebujeme vysloveně ZDRAVÉ osoby.
V případě zájmu o oba projekty se obracejte na výzkumnou asistentku Renátu Havlovou na telefonní l. 2344 (nebo plný telefon +420 267 16 2344 kdykoliv. Pokud nám zanecháte zprávu na záznamníku nebo mailu
adcentrum12@gmail.com , ozveme se Vám.
Děkujeme Vám za pomoc při rozšiřování těchto informací!
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., hlavní řešitel grantu a vedoucí Poradny pro poruchy paměti
PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D., spoluřešitelka grantu, psycholožka
Více naleznete na:
www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum.

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.