ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Mailování zlepšuje komunikaci II. část

26.01.2014 17:06

Internet usnadňuje stárnutí 6.

Elektronická pošta neboli mailování se během krátké doby tak rozšířila, že její zkrácený a počeštěný výraz připouští i Elektronická jazyková příručka Ústavu pro jazyk český. Odesílání a přijímání elektronických zpráv neboli e-mailů (mailů) je, vedle vyhledávání informací, nejrozšířenější činností na internetu. Každý den, kvůli sledování této pošty, zapínáme svůj počítač.

Výhody mailování před ostatními prostředky komunikace

Mail používáme místo telefonování nebo SMS obvykle tehdy, když se jedná o delší informaci, kterou si potřebujeme rozmyslet a postupně i doplňovat. Také tehdy když od adresátů požadujeme odpověď, která si vyžádá nějakou přípravu, hledání apod. Proto maily používáme také při styku s úřady a institucemi.

Maily mají proti jednoduchým komunikačním prostředkům ještě další výhody:

  • ·       Vedle krátké průvodní zprávy můžeme v příloze posílat další věci jako např. maily od vnoučat, fotografie, články nebo různé jiné dokumenty.
  • ·       Jednu zprávu můžeme poslat zároveň více příjemcům, např. přání k Vánocům, k ohlášení nepřítomnosti o dovolené apod. Pokud další příjemce nechceme zveřejnit, uvedeme je do kolonky „skrytá adresa“.
  • ·       Maily k Vánocům, životním jubileum apod. můžeme i graficky upravit např. různými typy písma, jejich velikostí a barvami, vložením fotek apod.
  • ·       Některé maily, jako např. v poslední době oblíbené videoklipy, můžeme jedním kliknutím předat dále jiným zájemcům.
  • ·       Na doručené maily můžeme hned odpovědět bez vystavování nové zprávy. To má tu výhodu, že nespleteme při opisování adresu a příjemce si může bez hledání připomenout, co nám napsal.
  • ·       To vše se hodí i při vyřizování úředních záležitostí, např. smluv,  reklamací apod. Výměna názorů může být i několikanásobná a stále máme vše pohromadě.

Příklad několikanásobně opakované mailové korespondence

  • ·       Úřady a instituce si na používání mailů ve vzájemném styku s občany stále více zvykají. Letos jsme např. měli s manželkou problémy se získáním lázeňské léčby. Pomocí mailů jsme dojednali společný pobyt ve stejném termínu i při různých formách lázeňské péče (soukromá a příspěvková). Vedení lázní nám dokonce poradilo pro nás výhodnější variantu, než jsme sami předpokládali.
  • ·       Ještě složitější případ jsme pomocí mailů řešily při darování nemovitostí rodinným příslušníkům. Při zahájení celého řízení jsme zjistili v katastru nemovitostí několik problémů. Dík vstřícnosti okresní Geodezie jsme to vše vyřešily asi deseti opakovanými maily, což nám ušetřilo několik šedesátikilometrových cest do okresního města.
  • ·       Uvedu ještě jeden jednodušší případ z nemocnice, kde bych takovou vstřícnost ani neočekával. Odborný lékař mně napsal dva poukazy na odborné vyšetření na dvou místně dost vzdálených pracovištích. Při první návštěvě jsem to pochopitelně popletl a přinesl si druhý papír. Po vysvětlení ochotná sestřička souhlasila, že tam nemusím znovu jezdit, jen jim mohu poslat oskenovaný správný poukaz mailem. Děkuji.

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.