ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

MAILOVÁNÍ ZLEPŠUJE KOMUNIKACI I. ČÁST

12.01.2014 10:26

Díky nové technice, zejména mobilním telefonům, SMS, Skype a mailům, se domluvíme s příbuznými, aniž bychom je měli v bezprostřední blízkosti. To má velký význam zejména pro seniory, které často trápí pocit osamocení.

Přednosti mailů před klasickým dopisem

Zvláštní postavení mezi uvedenými dorozumívacími prostředky má elektronická pošta neboli mailování. Maily zlikvidovaly velkou část korespondence vyřizované prostřednictvím České pošty. Mají totiž řadu předností:

Nemusíme shánět dopisní papíry a obálky, kupovat známky, hledat schránku na dopisy (ty z našich ulic již téměř vymizely) apod. Také čitelnost ručně psaných dopisů je s přibývajícím věkem problematická. To vše se vyřeší napsáním textu do mailové zprávy. Ostatní zařídí tzv. poštovní klient. Těch je více. My používáme Microsoft Outlook.

Mailové adresy a adresáře

Abychom mohli mailovat, je potřeba se přihlásit na některém poštovním serveru a tam si mj. zvolit mailovou adresu se zavináčem @. Tím nám přibude další identifikátor příbuzných a známých. Vedle telefonního čísla a poštovní adresy musíme mít přehled i o jejich mailových adresách.

Mailové adresy se uchovávají v adresáři (obvykle v rubrice Nástroje). Z počátku je to jednoduché. Pro několik adres příbuzných a známých stačí standardní abecedně tříděný seznam. Později, když adresy dosáhnou počtu několika desítek nebo stovek poznáme, že tak jako ve všech seznamech i zde musíme mít určitý pořádek. Nejlepší je kontakty rozdělit do více částí např. příbuzní, známí, úřady apod.

Když používáme k označení adresy jen křestní jméno nebo přezdívku, brzo zjistíme, že např. Jirků máme několik a ztrácíme o nich přehled. Já si adresy třídím podobně jako v mobilu výhradně podle příjmení a teprve pak podle křestních jmen a dalších přívlastků.

Archivace a odstraňování zpráv

Stejně tak jako v adresách je potřeba mít pořádek i v přijatých a odeslaných mailech. Ani se to nezdá, ale když ne za měsíc, tak za rok je jich několik stovek. A to nepočítám spamy.

Nejjednodušším způsobem je maily po určité době ručně vymazat a důležité zprávy nebo jejich přílohy si někam trvale uložit. Máme-li korespondence více, lze si nastavit automatickou archivaci a stanovit interval odstranění starých položek. Celý program Outlook je sestaven i pro profesionální použití s tisíci položkami, takže umožňuje i mnoho dalších variant.

Spamy

Neštěstím pro elektronickou poštu jsou nevyžádané zprávy neboli spamy. Než se stane vaše adresa veřejně známější lze spamy likvidovat ručním vymazáním. Později se již vyplatí pořídit si antispamový program. Nechá se za určitých podmínek stáhnout i zdarma.

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.