ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Krátké citáty o závisti

16.05.2012 09:27

Citáty pro seniory 10

K pocitu štěstí a spokojenosti v důchodu nestačí jen vyřešit vztahy, o kterých jsem psal dříve. Musíme si pro to vytvořit předpoklady i ve svém nitru. Pokud v někom převládají špatné vlastnosti, které hned od probuzení vyvolávají mizernou náladu a hněv, těžko to u nás pocit štěstí a spokojenosti vyvolá.

Já sám považuji za nejhorší a nejnebezpečnější lidskou vlastnost závist. Od ní je jen krůček k nenávisti a zlobě na celý svět. Špatnost závisti potvrzuje i níže uvedený seznam citátů od významných osobností, vybraný na internetu:

 

 

 • Závist je zármutek nad cizím dobrem. Zenón
 • Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná. Moliére
 • Závistivý člověk chudne štěstím druhého. Quintus Flaccus Horatius
 • Na cizích polích je úroda vždy o mnoho větší. Publius Ovidius Naso
 • Závistníkům se nejlépe pomstíš, budeš-li den ode dne lepší. Diogenes
 • Posledním stupněm závisti je nenávist. Gaius Plinius Secundus Maior
 • Žena touží víc po závisti žen než po obdivu mužů. Hippolyte Adolphe Taine
 • Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem. Démokritos z Abdér.
 • Člověk udělá hodně, aby ho milovali, a všechno, aby mu záviděli. Mark Twain
 • Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti. Miguel de Cervantes y Saavedra
 • Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího. William Shakespeare
 • Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme. Francois Duc de la Rochefoucauld

 

Příští článek se jmenuje: Krátké citáty o bohatství

Autor: Zdeněk Vohradník. Zdroj a foto: Internet

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.