ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Krátké citáty o naději

06.05.2011 09:47

/album/fotogalerie/obrazek-nadeje-iveta-jandova-jpg/  Naděje není jen přání nebo pocit, ale jedna z pozitivních emocí, které přispívají k souhrnnému štěstí člověka.

Vyplývá to z knihy Cesta ke štěstí ve strastiplném světě. Je to kniha rozhovorů s Jeho Svatostí dalajlámou, které uskutečnil Dr. Howard C. Cutler, americký psychiatr. Již jsem z ní citoval v textu o štěstí. Podle moderních psychologických výzkumů představuje naděje i velký přínos pro fyzické a duševní zdraví.Pro křesťany je naděje považována za jednu ze třech nejvyšších ctností, které vyjmenovává již sv. Pavel v 1Kor 13,13 (Kral, ČEP) – jde o víru, naději a lásku.

Obrázek Naděje, Iveta Jandová 

 Pro úplnější přehled jsem vybral na internetu několik kratších citátů od různých autorů:

Naděje je pilíř světa.                                                                    Benjamin Disraeli

Naděje umírá poslední.                                                                 Latinská přísloví

Lidé, kteří žijí nadějí, vidí dále.                                                      Lothar Zenetti

Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.                                              Otto František Babler

Velká naděje se nevejde do malé duše.                                         Jenkin Lloyd Jones

Člověk bez naděje je jako loď bez kotvy.                                       Ernest Thälmann

Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá.                                   J. R. R. Tolkien

Pravá bída nastává teprve, když jsme pozbyli naděje.                    František Vymazal

Naděje - to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.                    Thomas Fuller

Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí.                    Ilja Grigorjevič Erenburg

 

Existují i autoři, kteří se na naději nedívají tak optimisticky:

Kdo žije z naděje, zemře hlady                                                       Walter Benjamin

Za naději nedám ani zlámaný groš.                                                Publius Terentius Afer

Naděje a obava jsou nerozlučné.                                                    Fr. de la Rochefoucauld

Na louce naděje se pase mnoho hlupáků.                                      Babler Otto František

Zpět