ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Krátké citáty o naději

08.04.2012 18:07

Citáty pro seniory 6

Naděje není jen přání nebo pocit, ale jedna z pozitivních emocí, které přispívají k souhrnnému štěstí člověka. Vyplývá to mj. z knihy Cesta ke štěstí ve strastiplném světě. Je to kniha rozhovorů s Jeho Svatostí dalajlámou, které uskutečnil Dr. Howard C. Cutler, americký psychiatr. Již jsem z ní citoval v textu o štěstí.

Podle moderních psychologických výzkumů představuje naděje i velký přínos pro fyzické a duševní zdraví. Pro křesťany je naděje považována za jednu ze třech nejvyšších ctností, které vyjmenovává již sv. Pavel v 1Kor 13,13 (Kral, ČEP) – jde o víru, naději a lásku.

Pro úplnější přehled jsem vybral na internetu několik kratších citátů od různých autorů:

 

 • Naděje je pilíř světa. Benjamin Disraeli
 • Naděje umírá poslední. Latinská přísloví
 • Lidé, kteří žijí nadějí, vidí dále. Lothar Zenetti
 • Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. Otto František Babler
 • Člověk bez naděje je jako loď bez kotvy. Ernest Thälmann
 • Velká naděje se nevejde do malé duše. Jenkin Lloyd Jones
 • Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá. J. R. R. Tolkien
 • Naděje - to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo. Thomas Fuller
 • Pravá bída nastává teprve, když jsme pozbyli naděje. František Vymazal
 • Člověk se může rozloučit se vším, jenom ne s nadějí. Ilja Grigorjevič Erenburg
 •  

Existují však i autoři, kteří se na naději nedívají tak optimisticky. Vyberte si:

 • Kdo žije z naděje, zemře hlady Walter Benjamin
 • Naděje a obava jsou nerozlučné. Fr. de la Rochefoucauld
 • Za naději nedám ani zlámaný groš. Publius Terentius Afer
 • Na louce naděje se pase mnoho hlupáků. Babler Otto František

 

Příští článek se jmenuje: Krátké citáty o závisti

Autor: Zdeněk Vohradník. Pramen citátů: internet. Foto: internet

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.