ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

KDO MÁ KOHO POSLOUCHAT

19.01.2013 10:13

Jak vycházet s mladší generací 2

Tak jako v minulosti existují i dnes spory mezi generacemi o to, kdo by měl mít větší vliv při rozhodování. Vyskytuje se to jak v rodinách, tak i na celostátní úrovni.

Stáří je normální etapou života
„Naši senioři mají mylnou představu, že by je ostatní měli poslouchat a že jsou ti nejmoudřejší, …“ řekla v jednom rozhovoru známá geriatrička MUDr. Iva Homerová. Ta je mj. ředitelkou Gerontologického centra, takže má v tomto směru dost praktických poznatků. Dále dodala: „Takže, říkáme-li, že stáří je normální etapou života, musíme připustit, že se starší lidé musí chovat normálně jako ostatní.“*/
*/ zveřejněno v časopise Respekt č. 23/2012.
Aby nedošlo k nedorozumění - paní doktorka je v uváděném rozhovoru i v celé své činnosti na straně starších lidí. Nicméně když je to potřeba, použije i kritická slova do našich řad. Podrobněji Lekcesenioviz
https://vohradnik.webnode.cz/news/skarohlidove-umiraji-drive/
 Lekce seniorů vládě
Senioři však nemusí trpět pocitem méněcennosti. Jejich počet se v ČR již blíží 2,5 mil. osob. Pro srovnání: voleb v r. 2012 se zúčastnilo jen 2,8 mil. občanů. Pro každou politickou stranu jsme významnou skupinou voličů, kterou nelze přehlížet. Jsem přesvědčen o tom, že výsledky voleb 2012 do krajských zastupitelstev byly mj. lekcí seniorů vládě za to, že omezila růst důchodů podle inflace.
V rodině musí poslouchat děti?
My však nebudeme řešit celostátní problémy. Zůstaneme na úrovni rodiny. Odpověď na otázku, kdo má koho poslouchat, je v rodině zdánlivě prostá. Poslouchat mají děti.
Z vlastních zkušeností však víme, že to není tak jednoduché. V předškolním věku děti ještě většinou poslouchají. Záleží na autoritě rodičů a povaze dítěte. Postupně se však stále více prosazuje osobnost mladého člověka.
Kdy jsou děti dospělé?
Podle zákona se stávají děti dospělými, tj. nabývají plné způsobilosti k právním úkonům, v 18 letech. Prakticky však děti musí brát v úvahu názor rodičů do doby, kdy jsou na nich finančně závislé.
Do výchovy vnoučat se často zapojují i prarodiče a to z obou stran. Při výchově dětí však nemůže jít o mezigenerační soupeření. Rozumní prarodiče musí respektovat zodpovědnost rodičů při výchově. Těžko se však zabrání tomu, abychom oblíbeným vnoučatům nenadržovali i v jejich dospělosti.

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.