ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Jiří Vohradník, žil v Maňovicích v roce 1654

19.02.2010 16:47

Není to Náš předek?

Původně jsem měl v úmyslu pátrání po jmenovcích Vohradník-Vohradníková ukončit, ale protože se mně ukazují další stopy, budu je dávat k dispozici v těchto novinkách.

V internetové encyklopedii Wikipedia jsem zjistil, že v obci Maňovice žil v roce 1654 Jiří Vohradník, který vlastnil 30 strychů orné půdy, 4 potahy, žádné koně, 4 voly, 2 krávy, 3 jalovice, žádné ovce, 4 svině. Dnes je to dům č. 13 s jiným majitelem.Je to uvedeno v seznamu nazvaném Osedlí v roce 1654, který byl převzat z dokumentu, který se jmenuje Berní rula - Maňovice 1111, statek č. 130 Oselce, kraj Prácheňský. To vše je uvedeno v uvedené encyklopedii na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%88ovice

 Časové srovnání: Nejstarší záznam týkající se našich předků pochází ze dne 21.1.1674, kdy si Václav Vohradník z Kostelce vzal za ženu Marii, vdovu po Václavu Beškovcovi z Havlovic.

Poznámka: Strych nebo měřice, je stará česká míra plošného obsahu. Správnější název je korec nebo kořec. Jeden korec = 2877,5 metru čtverečního = 0,5 vídeňského jitra. Takže náš Jiří V. vlastnil 863 arů půdy.

Pro zajímavost: Obec Maňovice (u Horažďovic) se nachází v okrese Klatovy, kraj Plzeňský. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 44 obyvatel. Své jméno prý dostala podle rytířů z rodu Maň.

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.