ČLÁNKY, TEXTY, FOTO ...

Povzbudivé citáty pro seniory

13.05.2013 00:00

 z knihy Moc podvědomí od Dr. J. Murphyho, kapitola 20: Jak člověk zůstane v duchu stále mladý.

 • Vyžeňte z hlavy jednou provždy myšlenku, že je-li člověku x let znamená to konec. I sebe vyšší věk může být počátkem nádherného, plodného, aktivního a velmi tvůrčího životního období, které zastíní všechny předchozí životní etapy. Věřte a zaměřte své myšlenky na to, že také vy zažijete takové požehnané stáří,
   
 • Nikdy nepřestávejte pracovat. Za takových okolností by na sebe stárnutí a smrt opravdu už nenechaly dlouho čekat. Zdůvodněním: „Jsem moc starý, se mnou je konec.“ Mnozí lidé jsou staří už ve třiceti, zatím co jiní jsou v osmdesáti ještě mladí. Duch určuje stav těla, a to úplně stejně. jako fantazie architekta, návrháře nebo sochaře dává tvar hmotě.
   
 • V této souvislosti si vzpomínám na jednoho pětašedesátiletého muže, který se zoufale snaží, aby ho okolí pokládalo stále za mladého. Každou neděli se chodí koupat s mladými děvčaty, podniká dlouhé pěší túry, hraje tenis …Žádnou dietou, tréninkem nebo sportem se nemůže tento muž udržet věčné mládí. Musí pochopit, že mládí a stáří jsou relativní pojmy a nelze je prokázat tělesnou zdatností, ale způsobem myšlení. Kdo setrvá v myšlenkách u krásného, ušlechtilého a dobrého, zůstává stále mlád, i když už oslavil své narozeniny mnohokrát.
   
 • Člověk zestárne, jakmile ztratí zájem o život, přestane snít a toužit po novém poznání a nových světech.. Ten jehož duch je ale stále otevřen novým myšlenkám a zájmům, kdo stále rozevírá nová a nová vrátka, aby k němu mohla proniknout záře a světlo dosud netušeného poznání o životě a o světě, ten zůstane vždy mlád a pln životní síly.
   
 • Nikdy nepřipusťte, aby váš duch odešel „do důchodu“. Buďte stále přístupni novým myšlenkám a nápadům.
   
 • Co by mohlo být více deprimující než slova: „Co si mám se sebou jako důchodce počít?“ Kdo vysloví něco takového vlastně už v duchu vyhlásil bankrot.
   
 • Tělesné funkce a reakce se s přibývajícím věkem zpomalují. Duševní schopnosti lze však s pomocí podvědomí stále zvyšovat.
   
 • Odchod do důchodu je začátek nového dobrodružství. Zabývejte se novými obory, rozšiřujte si svůj obzor. Právě teď máte příležitost dělat to, po čem jste toužili, když vám zaměstnání nedopřávalo dost času.

Zveřejněno: 28.12.2008
 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons AGirlNextDoor  © 2008 Všechna práva vyhrazena.